Spolu na dráze / Razem na torze

SKC Prostějov z.s. realizuje společně s polským partnerem Ludowy Klub Sportowy "Ziemia Opolska" z Opole česko-polský projekt Spolu na dráze / Razem na torze, reg. Číslo CZ.11.4.120/0.0.0.0/16_009/0000167, financovaný z prostředků Evropské Unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Hlavním smyslem našeho projektu Spolu na dráze / Razem na torze je posílení dlouholeté spolupráce mezi dvěma sportovními kluby (SKC Prostějov a LKS Opole). Cyklistika je jedním ze sportů, který má dlouholetou tradici v České republice i Polsku. Cyklistika je sport, se kterým může začít každý prakticky v každém věku. Oba sportovní kluby se věnují práci s různými věkovými i výkonnostními kategoriemi. Oba sportovní kluby se věnují dráhové cyklistice. Náš sportovní klub má v Prostějově vlastní velodrom a dlouholeté cyklistické centrum mládeže.  V rámci projektu společně zrealizujeme soustředění všech věkových skupin, především dětí a mládeže, na velodromu v Prostějově, které vyvrcholí společnou účastí na cyklistických závodech česko-polského přátelství v rámci Memoriálu Otmara Malečka v Prostějově.

Co nás v projektu čeká?

Ve dnech 23. - 24. 8. 2016 se na velodromu v Prostějově uskuteční společné soustředění dětí a mládeže do 23 let na dráze (společný trénink, školení trenérů, prohlídka města).

Soustředění se zúčastní 45 sportovců z Polska (Opolské vojvodství) a 20 z Prostějova (Olomoucký kraj).  Soustředění bude navazovat na společné závody česko-polského přátelství ve všech výkonnostních kategoriích na velodromu v Prostějově. Tyto česko-polské závody se uskuteční ve dnech 25. - 26. 8. 2016 a budou zařazeny do tradičního Memoriálu Otmara Malečka v Prostějově.  Společných závodů se budou účastnit všichni, kteří byli zapojeni i do společného soustředění.