Rekonstrukce vnitřního chodníku velodromu

28.2.2024, Velodrom Prostějov CZE, MM

V listopadu 2023 byla zahájena rekonstrukce a modernizace vnitřního asfaltového chodníku prostějovského velodromu. Práce budou pokračovat 2. etapou, kdy dojde k rozšíření a tím i k celkovému dokončení prací. Zakázku realizuje firma Strabag, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Rekonstrukce je financovaná z prostředků statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje. 

 

Rekonstrukce vnitřního chodníku velodromu

V měsíci listopadu 2023 byla zahájena rekonstrukce vnitřního asfaltového chodníku prostějovského velodromu. Akci realizuje stavební firma Strabag, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Bylo provedeno odstranění asfaltového povrchu, obrubníků, betonového a kamenitého podloží stávajícího chodníku a položení nových vrstev. 

Město Prostějov přispělo na tuto stavbu finančním příspěvkem ve výši 390.000 Kč. Tento příspěvek klubu velmi pomohl a Městu Prostějov za něj děkujeme. Bez podpory města bychom nebyli schopni tuto rekonstrukci provést. Město Prostějov, které je majitelem tohoto cyklistického areálu ho postupně modernizuje a udržuje ve stavu, který umožňuje zde pořádat vrcholné mezinárodní akce.

Práce budou pokračovat 2. etapou v tomto roce, kdy dojde k rozšíření a tím i k celkovému dokončení prací na stavbě cyklistického asfaltového chodníku uvnitř velodromu. 

Zahájení druhé etapy prací je plánováno na konec února, kde se začne přeložením elektrického sloupu. Práce budou postupovat dle harmonogramu prací, kompletní dokončení je plánováno v prvním pololetí 2024.

Rekonstrukcí a modernizací chodníku, který byl již v havarijním stavu, dojde ke zkvalitnění podmínek při přípravě a zejména při závodech, kdy tento chodník používají cyklisté k rozjíždění a přesunu mezi depy závodníku a prostorem startu a cíle. 

Rozšířením chodníku (ve druhé etapě prací) dojde k možnosti využití chodníku inline bruslaři a zvýšení celkové propustnosti, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech zúčastněných osob na velodromu.  

Děkujeme za finanční podporu Statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji, bez jejíchž podpory by nebylo možné tuto nezbytnou rekonstrukci realizovat. 

Fotogalerie

IMG_1214.JPG
IMG_1213.JPG
IMG_1215.JPG