Vedení klubu

Klub je řízen výkonným výborem v počtu 9 osob:

 • Petr Šrámek - předseda
 • Ing. Vladimír Zatloukal - místopředseda
 • Michal Mráček - vedoucí trenér (II. třída)
 • Richard Šmída ml. - předseda sportovní komise
 • Marie Vegnerová - organizační pracovnice
 • Martin Cetkovský - trenér
 • Mgr. et Mgr Jana Horáková
 • Richard Kratochvíl
 • Patrik Müller

Revizní komise je složena ze 3 členů:

 • Dominika Doláková - předsedkyně RK
 • Jaromír Dědek
 • Richard Šmída st.