Sportovní klub cyklistů Prostějov - O klubu

Sportovní klub cyklistů Prostějov navázal na činnost předešlých klubů zabývajícími se závodní cyklistikou v Prostějově. Odvolává se na vznik cyklistiky v Prostějově, který se váže k roku 1885.

Název klubu vznikl po ustavujícím shromáždění v r. 1989. Starší členové tohoto klubu se hlavní měrou podíleli na výstavbě 300m klopeného velodromu (v r. 1968) v areálu sokolského stadionu, který je od r. 2002 v majetku města Prostějova a náš klub jej dlouhodobě bezúplatně využívá. V r. 2007 byla dokončena rekonstrukce pravé tribuny této architektonické památky s nákladem 15 000 000,- Kč. Dále pak v roce 2018 byla dokončena rekonstrukce střední a pravé části tribuny. Těmito úpravami vznikl areál, který odpovídá současným požadavkům, aby se zde mohly konat i mezinárodní soutěže jako v minulosti, kdy zde startovali MS a OH vítězové.