Náš klub podporuje MŠMT

Činnost našeho klubu SKC Prostějov z.s. je podporována z programu VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Název projektu: SKC Prostějov - podpora sportu 2017

Číslo rozhodnutí: 502017_8_1360

Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelně všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Děkujeme