Prostějovský velodrom byl v roce 2021 opět svědkem mnoha závodů

11.10.2021, Velodrom-Prostějov, MM

Na prostějovském velodromu vyrůstají skvělí cyklisté a cyklistky. Pro jejich vývoj je však nutný nejen trénink, ale taky reálné soutěžení v závodech. Také v letošním roce prostějovští cyklisté uspořádali řadu závodů. Od regionálních až po ty s nejvyšší možným mezinárodním statusem. To vše je možné realizovat především díky podpoře Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov. 

Prostějovský velodrom byl v roce 2021 opět svědkem mnoha závodů

Rok 2021 byl pro prostějovské cyklisty velmi úspěšný. Získali nespočet titulů domácích šampionů na dráze i silnici a ze světových soutěží přivezli nebývalou sbírku medailí. To vše je je možné díky skvělému zázemí, které cyklisté v Prostějově mají k dispozici, ale závodník potřebuje pro svůj rozvoj závody. Také pořadatelské činnosti jsou cyklisté z Prostějova velmi aktivní. V letošním roce proběhla na prostějovském velodromu celá řada závodů, které jsou svojí úrovní určeny od těch nejmladších kategorií až po zkušené profesionály.  

Soutěžní sezónu na prostějovském velodromu otevřel závod Moravského poháru koncem května. Poslední májový víkend patřil Českému poháru mládeže a žen a v červnu zase proběhlo otevřené mistrovství kraje. První prázdninový víkend patřil prvnímu dráhovému vrcholu české dráhové cyklistiky v podobě mistrovství republiky ve sprinterských disciplínách. Pořadatelsky nejnabitějším měsícem je srpen. Organizační warm-up obstaral v polovině měsíce závod seriálu Turné 4 českých velodromů. Pak už následovali největší a nejnáročnější akce roku. V posledním srpnovém týdnu se uskutečnili dva závody z kalendáře mezinárodní cyklistické unie (UCI). Jako první GP Olomouckého kraje následovaný 22. ročníkem GP Prostějov-Mem. O. Malečka. V době, kdy vzhledem ke covidovým omezením není ani pro sportovce úplně jednoduché cestovat mezi státy, byla účast závodníků z 15 zemí světa potvrzením velké mezinárodní prestiže prostějovských mítinků. Sezónu na prostějovském velodromu uzavřel další závod MČR, tentokrát v madisonu a scratchi.

Při organizaci závodů se zapojují všichni aktivní členové klubu, ale taky rodiče našich mladých sportovců. Pro organizaci všech soutěží je však zásadní podpora Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov. Díky této podpoře je možné v Prostějově nejen vychovávat mistra světa a Evropy, ale také nejen pro ně, poskytnout nezastupitelnou součást přípravy, kterou závody bezpochyby jsou. A kde jinde se závodí nejpříjemněji než na domácím velodromu.

„I letošní sezóna byla poznamenána covidem. My jsme se však snažili, v rámci platných opatření uspořádat všechny plánované akce. Na závody Moravského poháru, nebo otevřeného mistrovství Olomouckého kraje se sjeli mladí sportovci z celé České republiky. Uspořádali jsme také dvě části mistrovství republiky. Vrcholem a organizačně nejnáročnější jsou samozřejmě závody z mezinárodního kalendáře. Bez podpory města a kraje by to nebylo vůbec možné. Za to jim patří velké poděkování.“ Říká s pokorou předseda Petr Šrámek

Děkujeme za finanční podporu Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji , bez jejíchž podpory bychom nemohli svoji činnost na tak vysoké úrovni provozovat.